Choď na obsah Choď na menu
 


Kultúra

Dátum
Názov predstavenia
Miesto predstavenia
Cena
Začiatok
Ostatné informácie
 9.10.2018
Lev Nikolajevič Tolstoj
Vojna a mier
činohra
Nová budova SND
Sála činohry
4 € 
 10:00 h
 Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s prestávkou
 Tolstoj (1828 – 1910) ako geniálny spisovateľ a zaujímavý mysliteľ, ak chcete filozof, je nespochybniteľnou autoritou svetového významu a záujem o jeho dielo je vlastne permanentný a o románovú epopeju Vojna a mier (1869) vari najväčší. Vojna a mier je svojím spôsobom univerzum, v ktorom stále dýchame a niekedy sa ani dýchať nedá. Lebo čo iné sú dejiny, ak nie striedanie vojny a mieru a na čo iné prichádza ľudstvo po strašidelných bitkách a bojoch, na ktoré sa pôvodne tešilo s vierou, že všetko vyriešia? Lebo čo iné sú naše privátne životy, ak nie hľadanie šťastia v láske, ktoré má toľko romantických a dramatických peripetií? A čo iné je náš údel, ak nie pochopiť zmysel svojho poslania na svete a zároveň zniesť vedomie, že sme tak úzko prepojení s veľkými dejinami, ktoré naše cesty často neúprosne ovplyvňujú a vytyčujú.
 12.10.2018

Sláva šľachetným
Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Česko-Slovenka
Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu, Bratislava
3 € 
 18:00 h
 
 V programe vystúpi symbolických 100 mladých spevákov, po 50 z Česka a Slovenska s národnými piesňami, pričom na záver si zaspievajú aj spoločne. Príhodné verše Martina Rázusa bude recitovať František Kovár. Spevácke zbory: Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš, dirigent Denisa Stašková, klavírny sprievod, Katarína Turnerová, harfa, Liana Karabová, sólo soprán Kühnův pěvecký sbor, Praha, zbormajster Petr Louženský, Jan Kalfus, klavír
 30.10.2018
Elžbieta Jodlowska
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
komédia - kabaret - fraška s pesničkami
Dom kultúry Ružinov
12 € 
 19:00 h
 
 Inscenácii dominujú skvelé herečky – „tigrice v menopauze“.
Hrdinky našej inscenácie – Pamela, Kristína a Žofia – sa stretávajú na narodeninovej oslave Mariky – jednej z nich. Aby sa nielen zabávali a rekapitulovali svoj doterajší život, ale aby sa povzniesli nad problémy, ktoré im prináša všedná každodennosť, strata práce, chlapi, ich deti, zdravotný stav a starnutie. Lebo ten údel postretol každú z nich a navzájom ich spája!
Variácie na chúlostivú tému „ženského dozrievania“ a účtovanie s ňou.
Naše hrdinky sa majú rady – ale si aj jedna druhú s chuťou doberajú. Vedia si zo seba vystreliť! Samu seba však žiadna neberie príliš vážne. Vzdorujú svojmu osudu. Čím? Humorom a sebairóniou. Nič im nie je sväté. Predovšetkým nie ich vek, vzhľad a váha. Bavia sa a spievajú o neľahkom údele súčasnej ženy.
Ľahko zapamätateľné piesne a vtipné texty z pera Martina Sarvaša.
Aktuálnosť a otvorenosť zobrazovanej témy spája postavy našej hry s diváčkami v hľadisku. Predstavenie sa tak stáva akousi spoločnou „babskou jazdou“, plnou humoru, ktorý je asi tým najlepším a najúčinnejším liekom na starosti dneška. Neprekonateľné problémy takto – v srdečnej a príjemnej atmosfére predstavenia – prestávajú byť neriešiteľné a stávajú sa pre divákov nie takými strašnými a nezdolateľnými.
Trefné bonmoty, postrehy zo života. Smiech a humor.
Takú vtipnú a úprimnú hru – so zmyslom pre humor a s decentnosťou spracovania témy – ešte nikdy nikto nenapísal. Až teraz! V podobe dnes už legendárneho komediálneho hitu poľskej autorky a herečky Elžbiety Jodlowskej. KLIMAKTÉRIUM je nielen divadelným fenoménom, ktorý má za sebou už vyše 2200 repríz, ale je predovšetkým očistným kúpeľom a posilňujúcim energetickým nápojom!
Divadelná terapia. Zábava a relax v podobe postáv, ktoré sú také isté, ako sme my!
Nie je výnimkou, že z hľadiska sa počas predstavenia ozývajú hlasy diváčok. Spontánne komentujú dej hry a slová našich hrdiniek: „To sa stalo aj mne! To poznám! Veď to je o mne!“
hrajú: Zuzana Kocúriková / Zuzana Tlučková, Gizka Oňová / Daniela Gudabová, Katarína Brychtová / Daniela Kuffelová, Zuzana Vačková / Jeannete Švoňavská, Jana Valocká preklad: Berta Bartsch, texty piesní: Martin Sarvaš, hudobná nahrávka: Ľubo Horňák, vokálne naštudovanie: Lenka Paulíková, pohybová spolupráca: Vašo Púčik, scéna a kostýmy: Diana Strauszová, réžia: Svetozár Sprušanský
 27.11.2018
Giuseppe Verdi
Don Carlos
Opera v štyroch dejstvách
Nová budova SND
Sála opery a baletu
5 € 
 19:00 h
 19:00 h - 22:30 h
Uvedený čas (trvanie inscenácie) je orientačný.
 Don Carlos, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších, patriotických opusoch.
Aj v dvojspevoch, trojspevoch a kvartete zo začiatku 4. dejstva opúšťa skladateľ zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.
 
 
 
 
 
 
 
 Prihlasovať sa treba na stránkových hodinách,každú stredu, od 14:00 do 16:00 hod , kde si predstavenie aj zaplatíte.