Choď na obsah Choď na menu
 


Informácie

 

vianocne-trhy.jpg

 
 Vyznamenania a ďakovné listy:

Na členskej schôdzi pri príležitosti mesiaca úcty k starším boli odovzdané nasledovné vyznamenania a ďakovné listy za aktívnu  a dobrovoľnícku činnosť, pomoc pri aktivitách našej organizácie a v prospech starších občanov:

Vyznamenanie  I. stupňa si prevzala: Alžbeta Korbelová

Vyznamenanie  II. stupňa si prevzali: Oľga Pokorná, Milina Hudecová, Ružena Borzová

Vyznamenanie  III. stupňa si prevzali: Dana Slováčková, Peter Kostka, Alžbeta Popovičová, Viola Galgóciová, Rita Wagnerová, Lujza Lisická – Rusovce

Ďakovné listy za pomoc a za dobrú spoluprácu udelili z:

- Ústredia JDS: starostovi MČ Petržalky Ing. Vladimírovi Bajanovi a riaditeľke ZŠ Dudova Mgr. Hanke Závodnej

- Okresnej a Miestnej organizácie JDS Petržalka:  Mgr. Ivana Antošová, PhDr. Daniela Palúchová PhD. MPH, Zuzana Ďurišová, František Hájko, Hálka Hotová

Všetkým vyznamenaným srdečne blahoželáme a želáme pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a optimizmus.

 

Jubilanti v II. polroku 2018

85 ročná: Elena Slobodová

80 roční: Irena Zubeková, Eva Baričičová, Božena Olenčinová, Margita Verešpejová, Jaroslav Hittner, Anna Krumpelová

75 roční: Marta Ličková, Anna Rybnikárová, Viliam Maťas, Elena Szakalová, Mária Winkláreková, František Trieb Ing., Ľubica Apfelová Ing., Eva Danková Ing., Erika Cibová Ing., Oľga Iždinská

70 roční: Anna Balážová, Mária Horváthová, Oľga Hroudná, Oľga Konečná Ing., Viera Šebestová Ing., Jozef Žáčik Ing., Eva Staníková, Ružena Borzová, Jozef Ježovít Ing., Blanka Hanoková Ing., Viera Skirkaničová, Ružena Čihálová Mgr., Anton Móza RNDr., Jozefa Silná, Miroslav Mikulík MUDr., Margita Lukačovičová, Helena Šajbidorová, Júlia Illichová, Magdaléna Šušková, Alica Bachratá, Emil Čuperka, Eva Izsová, Eva Martinková

Jubilanti MO Rusovce

85 ročný: Ján Krištín

80 roční: Zlatica Buchtová, Helena Tasnerová, Alexander Berkovič, Bohumila Kirschnerová

75 roční: Ľudmila Molnárová, Emília Čiffäryová, Mária Ilonová, Eva Sopková, Zlatica Vaňková, Emília Mozáková, Mária Lisá, Dušan Šefčík

70 roční: Žofia Škraková, Ružena Dudáčová, Zora Poláková, Eva Gustiňáková, Katarína Miháliková

Blahoželáme a prajeme Vám veľa zdravia, spokojnosti a radosti zo života.

 
GRATULUJEME !
Dňa 2.7.2018 sa konali Krajské športové hry seniorov o "Memoriál Žófie Lomnickej" v Malackách
MO JDS Petržalku reprezentovali 13 športovci s vynikajúcimi výsledkami. Podľa počtu získaných prvých troch miest, umiestnili sme sa na druhom mieste s nasledovnými výsledkami.
Muži  do 70 rokov - stolný tenis - 3. miesto : Ján MUČIČKA
Muži nad 70 rokov - stolný tenis - 2. miesto : František HAJKO
Muži nad 70 rokov - stolný tenis - 3. miesto : Ján TOKÁR
Muži  do 70 rokov - streľba - 3. miesto : Ján MUČIČKA
Muži nad 70 rokov - streľba - 1. miesto : Juraj BARLOG

Ženy nad 70 rokov - stolný tenis - 1. miesto : Halka HOTOVÁ
Ženy nad 70 rokov - hod granátom - 2. miesto : Viola GALGÓCIOVÁ
Ženy nad 70 rokov - beh na 60 m  - 3. miesto : Halka HOTOVÁ
Ženy  do 70 rokov - streľba - 2. miesto : Rita WAGNEROVÁ
Ženy nad 70 rokov - hod válkom   - 1. miesto : Viola GALGÓCIOVÁ
Ženy nad 70 rokov - hod válkom   - 2. miesto : Halka HOTOVÁ


Na základe výsledkov boli za MO JDS Petržalka nominovaní na Celoslovenské športové hry seniorov v Bardejove v dňoch 14.-16.8.2018:
Halka HOTOVÁ, Viola GALGÓCIOVÁ a František HAJKO

Držíme im palce, aby aj v Bardejove nás úspešne reprezentovali.

 
 
 
Využite bezplatné tel. číslo 0800 60 60 70
na pomoc pri nejasnostiach týkajúcich sa základnej zdravotnej pomoci, vedľajších účinkoch liekov a pod. Služba Dr. Max Lekár24 funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Služba nenehrádza linky 112 a 155 v prípade život ohrozujúcich stavov!
 
 
 
 
Prepravná služba už funguje
Slúži nielen petržalčanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj tým, ktorí majú len dočasné obmedzenie v pohybe. Služba je k dispozícii počas pracovných dní od 08:30 h. do 15:00 h. na tel. čísle 0903 290 378. Objednáva sa minimálne deň vopred...
 
 
 
 
Neviete si poradiť s batožinou pri ceste do kúpeľov?
 
Využite možnosť zaslania batožiny kurierskou službou. Stačí zavolať minimálne deň vopred na tel. číslo 0903 233 233, za jednorázový poplatok vám odvezú batožinu priamo na miesto určenia. Poplatok sa odvíja od váhy, do 10 kg je 8,40 €, do 15 kg je 9 €, do 20 kg je 9,60 €.
 
 
 
S E N I O R I , C H C E T E   B Y Ť   E Š T E   U Ž I T O Č N Í ?
Firma SLOVCLEAN ponúka ľuďom, ktorí vedia ako má vyzerať poriadok  a chcú pracovať, možnosť byť aktívnym na pracovnom trhu a zamestnať sa ako upratovač/upratovačka, obsluha umývacích strojov alebo hotelové chyžné. Je možnosť zabezpečiť aj ubytovanie.
Záujemcovia volajte na bezplatné tel. číslo 0800 555 777.
 
Držitelia Jánskeho plakety pozor !!!
Žiadame našich členov – držiteľov niektorej z foriem Jánskeho plakety za darovanie krvi, aby túto skutočnosť oznámili telefonicky alebo písomne.
Pravidelné darcovstvo krvi  bude zohľadnené pri poskytovaní niektorých foriem finančných príspevkov zo zdrojov MO JDS Petržalka v zmysle prijatých kritérií.
Tel.: 0908 169 923
e-mail: olga.pokorna@gmail.com
 
 
 
Bezplatná poradňa zdravia
Petržalská poradňa zdravia je bezplatná, sídli na Osuského ul 1/a vedľa Klubu dôchodcov.Vyšetrenie a poradenstvo sa vykonáva v pondelok, stredu a v piatok od 7,30 do 11,30 h.
Termín si možno dohodnúť osobne alebo na tel.č. 62 24 00 80, prípadne e-mail:
  poradnazdraviapetrzalka@chello.sk
Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno, deň pred vyšetrením na večeru nekonzumovať mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina,klobása, palacinky ...), sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky ...)a žiadny alkohol.
V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj alebo čistú vodu, nie kávu a minerálku. Dve hodiny pred vyšetrením nefajčiť. Na návštevu si vyhraďte približne jednu hodinu.
 
 
 
Petržalská poradňa pre osamelé matky a osamelých ľudí
Je bezplatná, slúži zároveň aj ako fórum osamelých matiek a osamelých ľudí a sídli na Osuského ul. 1/a
vedľa Klubu dôchodcov. Poradenstvo sa vykonáva v utorok od 13:00 do 17:00 h.
Termín si možno dohodnúťosobne alebo na tel.č. 0903 970 560, prípadne e-mailom:
foma@zoznam.sk
Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach www.alonemothers.org alebo na www.petrzalka.sk
 
 
 
Domov pre seniorov
Na Slnečných jazerách v Senci otvorili nový najmodernejší domov pre seniorov  Dom dobra
Bližšie informácie na tel.č.02/45 92 29 22, mobil 0948 299 121 alebo www.domusbene.sk
 Akt. kód 523710034